Ang aking hiling mapasakin dating matamis na pagtingin

Ang aking hiling mapasakin dating matamis na pagtingin